Liczba odwiedzin strony: 14088 Osób na stronie: 1
 

Wojciechowska Jolanta. Kancelaria radcy
prawnego

 
 
Wojciechowska Jolanta. Kancelaria radcy
prawnego
 
Saperska 3
Profesja:   radca prawny

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2009 Nr 129 poz. 1066 - Kwalifikacje osób ubiegających się o stanowisko Dyrektora Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych oraz przeprowadzanie konkursu na to stanowisko
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie kwalifikacji osób ubiegających się o stanowisko Dyrektora Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych oraz przeprowadzania konkursu na to stanowisko (Dz. U. z dnia 14 sierpnia 2009 r.) Na podstawie art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (Dz. U. Nr 156, poz. 777, z 2001 r. Nr 128, poz. 1403, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 oraz z 2008...
Monitor Polski 2008 Nr 28 poz. 262 - Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (M.P. z dnia 4 kwietnia 2008 r.) Na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm. 2) ) ogłasza się, że stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, poczynając od dnia 27 marca 2008 r., wynosi 14,50 % kwoty zaległości w stosunku rocznym. ______...